Hei og velkommen til Øye Revisjon

Jeg er registrert revisor og fikk min bevilgning 15. april 1980.
1. juni 1980 startet jeg min revisjonspraksis i Oslo.

I 2000 solgte jeg det meste av min praksis, og 1. mai 2000 flyttet jeg til Danmark.

Jeg driver nå min praksis fra en bondegård midt på Sjælland - 65 km syd for København.

Siden 2000 har jeg vært revisor for ca. 40 firmaer i Oslo og Akershus.
Idet jeg er den eneste ansatte i firmaet får mine kunder personlig service til konkurransedyktige priser.

Det meste av arbeidet foregår i Danmark over internettet, men jeg besøker også årlig mine kunder i Norge.

Jeg tror på at vi får en bedre kontakt når vi møtes og kan snakke om den daglige driften.
Kundene er også velkommen til å besøke meg her i Danmark, og det er det også noen som har hatt tid til.

I tillegg til lovpålagt revisjon yter jeg tjenester som naturlig faller inn under mitt fagområde.

Jeg er medlem av Den norske Revisorforening og deltar på kurs for å tilfredstille gjeldende regler.

I Danmark har jeg samarbeide med det danske revisjonsfirmaet TimeVision i Brøndby.