Nyttige linker

LOVER

Aksjeloven (AS)
Bokføringsloven
Merverdiavgiftsloven
Regnskapsloven
Skatteloven


SATSER, KURSER O.L

Konsumprisindeks
Oslo Børs
RISK register
Satser for skatt og naturalytelser
Særavtale for reiser innenlands for statens regning
Særavtale for reiser utenlands for statens regning
Valutakurser


ØKONOMISIK INFORMASJON

NA24
Purehelp.no